กลับสู่หน้าหลัก

คลิกดูคำสั่งย้อนหลัง ปี 2555 - 2561
คำสั่ง / ประกาศ เดือน มกราคม 2562
เวรรักษาการณ เดือนธันวาคม มกราคม
คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
373/2561 20/11/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน นิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน

"W.T, Open House 2019"

003/2562 8/1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจจกรรม เทศกาลตรุษจีนพาเพลิน
014/2562 14/1/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ "การรู้เรื่องการอ่าน ( Read Literacy ) ตามแนวทาง PISA "

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

017/2562 14/1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและประเมินครูดีเด่นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
016/2562 17/1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน "เนชั่นแมน - สพฐ.ฟุตซอลลีก" รุ่นอายุ 15 ปี
004/2562 8/1/2562 แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฎิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
426/2561 28/12/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน " มหรสพทางปัญญา The Icon Arts WT Academic Day"
005/2562 8/1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “วชิรธรรมสาธิตมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑”  เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
001/2562 2/1/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาสีขาว

กิจกรรม " TO BE NUMBER ONE "

423/2561 28/12/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา