ปฏิทินโรงเรียน

ปีการศึกษา 2562

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ปฏิทินวิชาการ

 

ตารางห้องสอบ / ตารางสอบ

- ตารางสอบปลายภาค 1/2562

- ห้องสอบปลายภาค 1/2562

สรุปวันลา 1 เม.ษ. - 9 ก.ย. 62

ครูเวรประจำวัน 2/2562

- วันจันทร์

- วันอังคาร

- วันพุธ

- วันพฤหัสบดี

- วันศุกร์

 
 

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562รอบรู้เรื่อง O-net
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 54