ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนพิเศษ ICT)

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนพิเศษ ICT)

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภท ม.3 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ ICT

 

หมายเหตุ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โทร 02-393-1650 , 02-746-2833-6 ต่อ 722

กลับสู่หน้าหลัก