**โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ เวลา 13.00 - 16.00 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ สนามใต้โดมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต**

ภาพกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

 

ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

ข่าวการศึกษา