กลับสู่หน้าหลัก

คลิกดูคำสั่งย้อนหลัง

ปี 2555 - 2561 , ปี 2562

ปี 2563

ปี2564

คำสั่ง / ประกาศ เดือน มกราคม 2565
เวรรักษาการณ์เดือนธันวาคม มกราคม
คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
15/2565 20/1/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน

“W.T.S. Open House 2022 Go To Your Genius”
456/2564 20/1/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์
455/2564 20/1/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565
11-12/2565 13/1/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
8/2565 13/1/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ ( Pre - Entrance ม.1) ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์
439/2564 11/1/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการตรวจความสะอาดของพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามมาตราการ

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

438/2564 11/1/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไข)
4/2565 10/1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3/2565 5/1/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์วันครู
1-2/2565 5/1/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)