พื้นฐานการวาดภาพผลไม้การ์ตูน

เครื่องมือที่ใช้

  1. Oval Tool ใช้สำหรับวาดวงกลม
  2. Line Tool ใช้สำหรับวาดเส้น
  3. Paint Bucket Tool ใช้สำหรับเติมสี
  4. Free Transfrom Tool ใช้สำหรับหมุนหรือบิด