สำหรับนักเรียนที่ต้องแก้ไขประวัติ/พิมพ์ใบแจ้งความจำนง (เฉพาะชั้น ม.1)

*** ติดต่อสอบถามเรื่องการรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ได้ที่ 02-746-2833-6 , 02-361-6692 ต่อ 722 กลุ่มบริหารวิชาการ ***

เข้าสู่หน้าหลัก